Problemy z wagarami

Wagary są jednym z nieodłącznych problemów związanych ze szkołą. Ucieczka z lekcji może mieć różne przyczyny, często ich głównym powodem jest rozczarowanie szkołą lub niechęć do nauki. Czasem zdarza się, że uczeń idzie na wagary pod wpływem kolegów. Warto zatem po odkryciu nieobecności dziecka w szkole dowiedzieć się, dlaczego doszło do takiej sytuacji i jaka była główna przyczyna ucieczki z zajęć.

Należy ustalić, czy problem tkwi w samej szkole, czy też jest to związane z wpływem rówieśników. Często zdarza się, że uczeń unika szkoły ponieważ źle się w niej czuje, ma problemy z akceptacją przez rówieśników. W takiej sytuacji zmiana szkoły może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem.

Warto też uświadomić dziecku, że opuszczanie lekcji może stać się przyczyną poważnych kłopotów. Bardzo często zdarza się, że młodzi wagarowicze, nadmiernie korzystający w chwili wolności popełniają szereg wykroczeń, a nawet przestępstw. W grupie kolegów bardzo łatwo przekroczyć pewną granicę. Dodatkowo opuszczanie lekcji to i niższa ocena z zachowania, i więcej kłopotów z pozytywnym zaliczeniem całego materiału.