4T
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 201 religia ŁM 201 religia ŁM SG1 w-f RD 303 r_informat.-1/2 SP
102 JOwBE-2/2 FM
 
2 8:50- 9:35 303 r_informat.-1/2 SP
302 r_fizyka-2/2 RL
102 j.a.z-1/2 FM
101 DGwBE-2/2 AK
107 j.polski RS 204 matematyka PM SG2 SiTI DP
3 9:45-10:30 102 j.angielski FM 101 DGwBI-1/2 AK
302 r_fizyka-2/2 RL
303 r_informat.-1/2 SP
302 r_fizyka-2/2 RL
204 matematyka PM 305 HiS RH
4 10:40-11:25 102 j.angielski FM 303 r_informat.-1/2 SP
302 r_fizyka-2/2 RL
101 j.niemiecki KW 107 g. wych. SG1 w-f RD
5 11:40-12:25 204 matematyka PM 204 matematyka PM 204 matematyka PM SG2 eduk. wojsk. SG1 w-f RD
6 12:30-13:15 101 j.niemiecki KW 107 j.polski RS 305 HiS RH SG2 eduk. wojsk. 107 j.polski RS
7 13:20-14:05 101 j.niemiecki KW 305 HiS RH 305 HiS RH   107 j.polski RS
8 14:10-14:55   305 HiS RH 102 j.angielski FM   204 matematyka PM
Obowiązuje od: 19 stycznia 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum