2T
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 107 g. wych. SP   SG1 w-f-2/2 #wf1 SG2 eduk. wojsk. SG1 w-f-1/2 RD
1 8:00- 8:45 305 WOS RH 101 PP AK 301 WDŻ MB SG2 eduk. wojsk. SG1 w-f-1/2 RD
2 8:50- 9:35 102 j.angielski FM 204 matematyka PM W111 SO-1/2 AS
303 inf.-2/2 SP
102 j.angielski FM W104 PAI-1/2 LK
W110 ASSO-2/2 AS
3 9:45-10:30 204 matematyka PM W104 UTK-1/2 LK
W110 SO-2/2 AS
W109 DiNUTK-1/2 AS
W104 WiAI-2/2 LK
303 inf.-1/2 SP
W104 PAI-2/2 LK
W104 PAI-1/2 LK
W110 ASSO-2/2 AS
4 10:40-11:25 303 inf.-1/2 SP
W109 SO-2/2 AS
W110 ASSO-1/2 AS
W111 Sieci komp.-2/2 MS
W109 DiNUTK-1/2 AS
W104 WiAI-2/2 LK
303 inf.-1/2 SP
W104 PAI-2/2 LK
SG2 SiTI DP
5 11:40-12:25 101 j.niemiecki KW W110 ASSO-1/2 AS
303 inf.-2/2 SP
107 j.polski RS W104 UTK-1/2 LK
303 inf.-2/2 SP
305 historia RH
6 12:30-13:15 107 j.polski RS 201 religia ŁM W104 WiAI-1/2 LK
W109 DiNUTK-2/2 AS
204 matematyka PM 205 PiPGK-1/2 SP
W111 E-sport-2/2 KT
7 13:20-14:05 107 j.polski RS 201 religia ŁM W104 WiAI-1/2 LK
W109 DiNUTK-2/2 AS
204 matematyka PM 205 PiPGK-1/2 SP
W111 E-sport-2/2 KT
8 14:10-14:55 W110 PiMLSK-1/2 AS
W104 UTK-2/2 LK
SG1 w-f-2/2 #wf1 W111 Sieci komp.-1/2 MS
W110 PiMLSK-2/2 AS
W110 SO-1/2 AS
W104 UTK-2/2 LK
205 PiPGK-1/2 SP
W111 E-sport-2/2 KT
9 15:00-15:45 W110 PiMLSK-1/2 AS SG1 w-f-2/2 #wf1 W110 PiMLSK-2/2 AS SG1 w-f-1/2 RD 205 PiPGK-1/2 SP
W111 E-sport-2/2 KT
Obowiązuje od: 18.12.2017 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum